Ano, řeč je o krásách Posázaví, do kterého organizátoři už dlouhou řádku let vozí děti na letní tábor do Hryzel. A kdo Posázaví zná, jistě ví, že romantický popis není nadsázkou, ale realitou, o které se mnohým městským dětem ani nemůže zdát, protože ji prostě nikdy nezažily.

Mezi letošními letními obyvateli tábora ležícího v posázavských lesích budou jistě i vnoučata prvních „Hryzeláků“. Ani to není nadsázka, protože letošní táborová sezona je už padesátá v nepřetržité řadě. V současnosti ho organizuje občanské sdružení LDT Hryzely a na každý z letošních tří běhů do malebného Posázaví přiváží na dvě stovky dětí. Na třetí běh je ještě kolem patnácti volných míst. Pro každý běh pořadatelé vymysleli jiné téma, všechny ale mají něco společné. Témata a náplně jednotlivých zadání jsou volena tak, aby zaujala každé zúčast〜něné dítě - od předškoláků, schopných prožít několik dnů v odloučení od maminky, až po odrůstající školáky. Hlavním smyslem zapojení dětí do soutěžení v rámci her je rozvíjet jejich samostatnost, ale být i členem týmu jdoucím za společným cílem s vůlí co nejlépe uspět v soutěžení s ostatními.

Ubytování dětí je dáno jejich věkem. Mladší jsou ubytovány v chatkách a starší v podsadových stanech. Strava je podávána 5x denně a jídelníček je sestavován jak s ohledem na zdravou výživu, tak i s přihlédnutím k chuti dětí, kterou si organizátoři ověřují pomocí ankety se všemi účastníky. Pravidelné je podávání čerstvého ovoce‚ zeleniny i mléčných výrobků. Možnost vyjet na tábor tu mají i děti s určitým zdravotním omezením, tedy takovým, který se dá v podmínkách dobře vybaveného tábora zvládnout. Takovým omezením je třeba bezlepková dieta. Děti, které ji musejí dodržovat, jezdí do Hryzel už třetím rokem. Užít si prázdninových radovánek tedy mohou stejně jako ostatní děti, náročnější je to jen pro kuchařky.

Spolu s ostatními českými dětmi se v LDT Hryzely do sytosti vyžijí i děti s jinou než českou státní příslušností. Současného prvního běhu se účastní například Darek Wojtowicz, chlapec se státní příslušností USA. Na letošní III. běh připravují organizátoři pobyt skupinky dětí (nejen s bezlepkovou dietou) z Norska. Je to skupina zabývající se bojovým sportem Aikido a pobyt by zde měla jako soustředění. Nebudou to však první zahraniční účastníci. Již třetí sezonu do Hryzel jezdí chlapci z Německa, dříve bývali účastníky bratři z Belgie, malý Ital nebo děvčata z Anglie, Slovenska a dalších zemí.

Všem se organizátoři snaží program zpestřit dalšími vloženými programy či vystoupeními. V pondělí se například nad loukou u tábora vznášel vrtulník, ze kterého přesně na cíl vyskočili tři parašutisté a děti pak měly možnost si prohlédnout jejich výstroj i vlastní vrtulník. V průběhu tábora organizátoři vymysleli ještě taneční soutěž, v níž prvním tancem bude waltz, druhý bude volitelný.

První běh hryzelského tábora potrvá do soboty a jeho hlavním tématem jsou staré pověsti české. „Pro staré pověsti české jsme se rozhodli, abychom dětem připomněli, jak bohatá a poutavá je naše dávná historie. Nové, pověstmi inspirované hry dají dětem možnost uplatnit své sportovní, rozumové nebo estetické schopnosti. Kromě této celotáborovky čekají na děti i další překvapení, která naplní jejich prázdninové dny zábavou, sportem a kamarádstvím,“ popsala hlavní vedoucí prvního běhu Jana Vosejpková.

Druhý běh začne 15. července a jeho tématem jsou Piráti z Karibiku. „S piráty se vydáme do Karibiku za legendární lodí Černou perlou a její posádkou, která nás spolu se svými přáteli bude provázet po celou dobu pobytu v táboře, s cílem pobavit nás i poučit,“ vysvětlila Šárka Jedličková, hlavní vedoucí druhého běhu. Třetí běh začne 29. července, jeho náplní bude cesta kolem světa a hlavní vedoucí Irena Patočková, která jej popsala: „Naše celotáborová hra je inspirována knihou J.Verna Cesta kolem světa za 80 dní. Společně se letos vžijeme do role cestovatelů a pokusíme se narozdíl od románových hrdinů absolvovat podobnou cestu ne za osmdesát, ale jenom za čtrnáct dnů. Na výpravě nás čekají velká dobrodružství a s nimi i četná nebezpečí. Poznáme kulturu a životní styl navštívených národů a pokud se nám cestou podaří splnit připravené úkoly, přivezeme si z výpravy nějaké suvenýry. Na takovou expedici je však nutné se dobře připravit. Nezapomeňte si přivézt dobrou náladu - spolu s ní, odvahou a vírou v přátelství ji zvládneme.“ A kdo si netroufne odjet od maminky na celých čtrnáct dní, může to ve středisku Hryzely, vybaveném například i bazénem či florbalovým hřištěm, zkusit jen na necelý týden, a to na Táboře na zkoušku, který se bude konat od 13. do 18. srpna.