Procházku má také pojit přátelství s šéfem stavebního úřadu v Kostelci nad Černými lesy Josefem Adámkem, který měl starostovi zajistit dodatečné stavební povolení pro cestu, kterou Procházka spoluvlastní. I proto jsme starostovi Jiřímu Procházkovi položili několik otázek.

Jste nějak osobně zainteresován ve veřejné obchodní společnosti MPK Říčany? Pokud ano, jaká je vaše pozice v ní?

Ve výše uvedené společnosti nejsem žádným způsobem zainteresován, ani jsem nikdy nebyl. Co vím, tak tato společnost žádala o územní rozhodnutí na výstavbu rodinných domů, komunikace, elektro, vody a ostatních sítí v lokalitě „Na Hradcích“ ve Stříbrné Skalici za majitele pozemků, které zastupuje magistr Josef Pecarík.

Vykonává tato firma v současné době nebo má vykonávat v budoucnosti nějaké práce pro obec Stříbrná Skalice?

Uvedená společnost v minulosti žádné práce pro obec Stříbrná Skalice nevykonávala, nevykonává je v přítomnosti a obec neplánuje využít jejich služeb ani v blízké budoucnosti.

Jak dlouho se znáte s vedoucím stavebního úřadu v Kostelci nad Černými lesy Josefem Adámkem?

Pana Adámka jsem poznal jako pracovníka bývalého okresního úřadu při pravidelných poradách starostů, které se konaly jednou ročně. Na těchto poradách vedoucí jednotlivých oddělení obecních úřadů seznamovali 98 starostů obcí s problematikou nových zákonů a podobně. Od počátku roku 2006 nastoupil pan Adámek na místo vedoucího stavebního úřadu Městského úřadu v Kostelci nad Černými lesy, pod který spadá i obec Stříbrná Skalice. Od této doby jsme v standardním pracovním kontaktu, jenž se odvíjí od četnosti stavebních řízení ve Stříbrné Skalici, Hradových Střimelicích, Kostelních Střimelicích a Hradci. S panem Adámkem si do dnešního dne vykáme, naše setkání se vždy týkají věcných problémů právě probíhajících stavebních řízení a náš vztah je čistě pracovní.