„Své zástupce vyslalo čtrnáct základních škol,“ podotkl instruktor dopravního hřiště Stanislav Brzák. Soutěž sestávala z teoretické části, kde žáci pátých až osmých tříd prokazovali vědomosti v odpovědích na testové otázky z pravidel provozu na pozemních komunikacích a dále z praktické části, a to v jízdě zručnosti, v jízdě v provozu na dopravním hřišti a v uplatňování zásad poskytování první pomoci. Do krajského kola, které se bude konat v Nymburce, nakonec postoupila družstva Základní školy Kostelec nad Černými lesy v I. kategorii a 2. základní školy Český Brod ve II. kategorii. Nejlepšími jednotlivci byli vyhlášeni v I. kategorii z dívek Pavlína Stárková ze ZŠ Poříčany a z chlapců Vojtěch Vávra ze ZŠ Kostelec n. Č. l. Ve II. kategorii byla nejlepší z dívek Hana Vyšatová a z chlapců Vláďa Grössl, oba z 2. ZŠ Český Brod.