Místní mateřské školce v čele s ředitelkou Ivetou Dudkovou byl udělen certifikát kvality aktivity eTwinning za projekt „We can have friends everywhere“. Tedy v překladu „Můžeme mít přátele všude“.

Jaké jsou podmínky získání certifikátu? Mohou jej obdržet učitelé za realizaci kvalitních projektů. Certifikát dokládá, že projekt odpovídá vysokým národním i evropským měřítkům a je udělován na dvou úrovních. Projekt může získat Národní a Evropský certifikát. „Nám byl udělen zatím Národní. Ten je podmínkou pro možnost požádání o udělení toho Evropského,“ vysvětlila ředitelka ohařské mateřské školky Iveta Dudková.

Jak vypadá internetový projekt v praxi? Děti z ohařské školky kreslí různé obrázky, například svých kamarádů nebo budovy školky, ředitelka je poté naskenuje a v elektronické podobě pošle školce ve španělské Zaragoze. Jsou doplněné krátkými anglickými texty. Tam si je mohou prohlédnout tamní děti a na oplátku jim zaslat zase své obrázky. Ohařské děti se totiž věnují také výuce základů anglického jazyka.

Projekt musí dosahovat vynikající úrovně mimo jiné i v udržitelnosti. „To znamená, že na stránkách musí být vidět pravidelný pohyb, tedy aktualizace,“ vysvětlila Iveta Dudková.