Postup těžby ve skalickém lomu a současnou situaci pro Kolínský deník komentoval technický ředitel Josef Pelc.

Jak rychlý je postup těžby?

Celková mocnost lomu je sto metrů, takže postup těžby je skutečně pomalý s ohledem na výši těžby, která tu je. Lom má sedm etáží a chceme využít všechny zásoby, které jsou v daném schváleném dobývacím prostoru. Zatím se pořád budeme pohybovat v následujících letech v prostoru povolené hornické činnosti.

Vysvětlil jste záměry lomu petičnímu výboru?

Překvapuje mě, že sem nikdo z petičního výboru nepřišel. Já jsem panu Podlešákovi osobně nabízel, že pokud bude mít zájem, ať mi zavolá a dával jsem na sebe spojení. Dokonce jsem ho sám navštívil a snažil se mu situaci objasnit, ale neviděl jsem ochotu to pochopit. Když někdo přijde a komunikuje s námi, my komunikujeme s ním a jsme ochotni mu všechny informace dát. To nejsou tajné dokumenty. Kdyby měli autoři petice skutečný zájem užít objektivních informací v petici, tak je dostali. Jsme soukromá společnost, ale jsme do značné míry společností veřejnou. To znamená, že zveřejňujeme všechny informace o nás, o našich záměrech, veškerá jednání o stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti.

Kde vidíte největší dopad existence lomu na život obyvatel Stříbrné Skalice?

Osobně vidím největší zátěž pro lidi ze Skalice v dopravě. Kámen je z hlediska svých vlastností jeden z nejlepších jako materiál pro vozovky. Vozí se na tři obalovny, kam směřuje 80% dopravy. Jsou to většinou profesionální dopravci, kteří mají technicky perfektní auta. Zbývajících dvacet procent jsou drobní podnikatelé se starými auty a tam je problém. My nejsme oprávněni říct zákazníkovi, že na jeho vůz materiál nenaložíme. Ze zákona o provozu na pozemních komunikacích zodpovídají za vozidlo provozovatelé a řidiči. Ten, kdo má možnost pokutovat přestupky, je policie.

O problémech víme

close zoom_in Vedoucí dopravního inspektorátu Jiří Procházka: O problémech s dodržováním rychlosti i tonáže víme. Mobilní váhy vlastní jenom Centrum služeb pro silniční dopravu, které je půjčuje. Každý měsíc je máme jeden den k dispozici. Máme vypracovaný plán kontrol pro každý měsíc a podle něj váhy ve spolupráci s centrem umísťujeme. Ve Stříbrné Skalici jsme už byli a chystáme se zase. Je to ale problém. Největší efekt má akce ze začátku, protože řidiči si rychle dají přes vysílačky vědět a na předepsanou tonáž si dávají pozor. Co se týče kontrol dodržování rychlosti, je realita taková, že s pěti dopraváky, které mám k dispozici, celý okres nestihneme obsáhnout. Proto se hlavně kontrolují úseky se zvýšeným počtem závažných dopravních nehod.

 

 

 

Lidé ze Stříbrné Skalice se obávají dalšího rozšiřování lomu. Proto petiční výbor sepsal petici, ve které žádá zastavení činnosti lomu. Současně petice upozorňuje na negativní důsledky spojené s činností kamenolomu, zejména zvýšenou prašností, hlučností a ničením komunikací těžkými nákladními auty. Kromě vyjádření jednatele petičního výboru Miloslava Podlešáka jsme vás seznámili se stanovisky ředitele pro výrobu a rozvoj firmy Hanson Stanislava Kotrčky. Více informací zde: kolinsky.denik.cz/zpravy_region/region_skalice_lom20070914.html