Petiční výbor, zastoupený Miloslavem Podlešákem, se společně s ostatními členy snaží od dubna letošního roku prosadit útlum, případně zastavení činnosti lomu.

Své argumenty a žádost o prošetření škodlivosti lomu nezávislou kompetentní laboratoří v souladu s platnými předpisy EU zformulovali do několika bodů petice a předložili veřejnosti. Pod petici se podepsalo 1135 občanů a chatařů ze Stříbrné Skalice a okolí.

Postoje podpořené podepsanými občany se petiční výbor snažil prezentovat na kompetentních úřadech. Úřady místní samosprávy počínaje, přes Obvodní báňský úřad Kladno, hlavního hygienika České republiky až po ministerstva: pro místní rozvoj, zdravotnictví, životního prostředí. Úřady, které odpověděly, obavy petičního výboru příliš nesdílí a s petičním výborem nejednaly. Některé z nich však iniciovaly v lomu kontroly provozu a plnění stanovených podmínek.

Chci vyvrátit nepravdy z petice

close zoom_in Lom ve Stříbrné Skalici v současné době provozuje firma Hanson. Její ředitel pro výrobu a rozvoj Stanislav Kotrčka odpověděl na otázky, které mu položil Kolínský deník.

Jaké stanovisko zaujímáte k obsahu petice?

Požadavek z petice na zastavení činnosti je z celospolečenského hlediska nereálný. Děláme tu vysoce kvalitní granulové drtě, bez nichž se silniční stavebnictví Středočeského kraje a Prahy neobejde. Nadměrný výskyt rakovinových nádorů v obci vinou existence kamenolomu a jeho provozu je naprosto nepodložený.

Jakým kontrolám provoz lomu podléhá?

Aby ten lom mohl fungovat, musí splňovat řadu kritérií emisních a hygienických stanovených zákonem. Pravidelně nás hygienická služba kontroluje, měří se tady emise. Každý rok v květnu, červnu provádíme veřejné prověrky bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Jsou přítomni zástupci báňského úřadu a hygieny. Veškerá dokumentace je uložená na státních institucích a úřadech obecních a městských. Jsme pod permanentním dozorem státní správy, tzn. Česká inspekce životního prostředí, Obvodní báňský úřad Kladno, Hygienická služba, městský úřad, stavební úřad. Nikdy jsme nebyli penalizováni, že bychom něco porušili. Máme pro naši činnost vydáno řadu úředních rozhodnutí. Teď se kontroluje, zda-li dodržujeme všechny podmínky, které nám byly stanoveny. Dosud se neprokázalo, že bychom nám stanovené podmínky a limity jakkoliv porušili. Věřím, že to tak bude i při dalších kontrolách.

Starosta Procházka: žijeme tak 50 let

close zoom_in „Stříbrná Skalice žije s lomem už půlstoletí. Ve vlnách se v minulosti ozývaly i nesouhlasné hlasy, spíš jednotlivců. Ale to bylo ještě před spuštěním moderní drtící linky. Tehdy prašnost a hlučnost byly daleko vyšší, než v současné době.

Za dobu mého působení na obecním úřadě na provoz lomu stížnosti nepamatuji. Pravdou je, že zvýšená hlučnost a prašnost s lomem spojená je. Obojí jsme se snažili řešit. Před zhruba pěti lety vzešel od obce požadavek na kropicí vůz – cisternu, kterou financoval lom a kterou zaměstnanci lomu skrápí v případě potřeby komunikace v oblasti Na Marjánce. Na požádání zajíždějí i do zástavby ve Skalici. Nemůžu si stěžovat na neochotu, pomáhají s cisternou i dovážet vodu na hřbitov.

I hlučnost jsme se pokoušeli eliminovat. Největší hluk dělají nákladní auta, která vozí z lomu materiál. Část jich jezdí přes obec směrem na Kostelec. Proto jsme iniciovali snížení rychlosti na 40 km/h v obytné zóně. Kontrolovat řidiče nemůžeme, proto jsem na policii žádal o navýšení počtu policejních kontrol i sledování, zda–li nejsou náklaďáky přetěžované.“