Jde o rekonstrukci silnice, chodníků a veřejného osvětlení. Zároveň by zde město chtělo lépe zorganizovat parkování. V rozpočtu města je na práce vyčleněno zhruba 23,7 milionu korun.

Stejný osud čeká letos Kmochovu ulici, konkrétně zbývající části. Stát to bude 17,5 milionu korun. „Zažádali jsme o dotaci, máme ji přislíbenou,“ dodal místostarosta na adresu rekonstrukce těchto ulic.

Podobně to bude i s ulicí Na Návsi, jejíž oprava by měla stát 12,8 milionu korun. „Jsou to čísla, která se mohou ještě změnit. Svou roli může sehrát mimo jiné i veřejná soutěž,“ připomněl Pekárek.

„Ulice Na Návsi je ve špatném stavu, blátivá, ale dává možnost vytvořit náves. Rozhodně ale nechceme rušit zeleň, která tam je, stejně jako pomník. Budou se zpevňovat plochy, k čemuž využijeme materiál vytěžený při opravě Karlova náměstí,“ upřesnil starosta Jiří Buřič.