Jedná se o čtyřstránkový elaborát, který lidé nejspíš nebudou chtít vyplňovat někde na ulici, proto studentky, označené cedulkami s fotografií, zajdou zejména na polikliniku, úřad práce a podobně, tedy tam, kde lidé mají na vyplnění více času. „Vyplněné dotazníky lze odevzdat i do oficiálních sběrných boxů na podatelnách obou radničních budov, na poliklinice a na úřadu práce,“ připomněla koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Marcela Rusková. Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie. Dotazníky jsou rozdělené do kategorií senioři, osoby se zdravotním postižením, rodina, děti, mládež a osoby v krizi. Dotazníková akce se bude konat do 20. června.