Proč jste hned od začátku uvažovali o nízkoprahovém zařízení?

Vadilo nám, že do běžně organizovaných pravidelných volnočasových aktivit se nezapojují některé děti. Jsou to děti, které mají problém s dodržováním pravidelného režimu a které leckdy nemají nikde motivaci či podporu. A protože jsme je viděli potloukat se po parku a vymýšlet vylomeniny, chtěli jsme se pokusit jim nabídnout alternativu a tou byl Klub Zvonice.

Jaký jste jim nabídli obsah, aby děti a mládež oslovil, a jak se vám je do určených prostor vůbec podařilo dostat?

Nejdříve se scházeli jenom jako v klubovně. Mohli si tu popovídat, poslechnout si hudbu, přečíst něco zajímavého. Postupně jsme vytvářeli nabídku programů v pevných časech. Vědí, že určité dny jsou zaměřeny na výtvarku, keramiku, sporty. Využíváme jako lektory i rodiče. Tak jsme tu měli maminku jedné z dívek, která učila zájemce břišní tance. Mívali jsme gastronomický kroužek, jedna z dívek dokonce svůj zájem přenesla do přípravy na své budoucí povolání a studuje kuchařinu. Je tu k dispozici i šicí stroj. Děti si zkusí, o co mají zájem, a buď je to chytne, nebo s tím skončí. Snažíme se podchytit ty šikovnější a vést je.

Kde získáváte na provoz a zajištění aktivit peníze?

Něco z grantů, část z města a nadací, přispívají i místní podnikatelé a firmy. Využíváme darů obyvatel a Evangelický sbor nám za symbolickou částku pronajímá prostory. Upřímně řečeno, každá pomoc je dobrá.

Jak jste se dostali k založení mateřského centra Kostička?

Mateřské centrum je úžasná věc pro malé dítě a jeho začlenění do kolektivu, pro vytváření prvních sociálních kontaktů. Je to dobré i pro mamči, které už nemusí být izolované na mateřské, mohou si vyměňovat zkušenosti, postřehy i se ujmout vedení nějakého kroužku a tak se realizovat. Kromě toho pořádáme besedy s odborníky, tak se i něco nového dozvědí.

Přibližte prosím obsahovou náplň Kostičky.

Máme pravidelné programy v rámci jednotlivých dnů pracovního týdne. V loňském školním roce se děti s maminkami zapojovaly do keramického kroužku, angličtiny pro předškoláky, učily se říkadla, chodily na cvičení. Pro starší děti s vývojovými poruchami učení byly i speciální kroužky zaměřené na odstraňování problému. Některé pátky jsme organizovali výlety. O prázdninách se konal i vodácký raftový týden v jižních Čechách. Myslím, že každý má možnost si ve Zvonici, nebo v Kostičce najít to svoje. Zájem nás těší, vidíme smysl této práce.

 

Občanské sdružení Leccos založila v roce 2000 v Českém Brodě parta nadšenců, kterým nebyly lhostejné děti toulající se bezcílně v parku. Získali prostor v objektu evangelické zvonice, upravili jej nejdříve na klubovnu, kde se děti naučily několikrát týdně scházet. Tak se vytvořil klub Zvonice. Díky finančním prostředkům z českobrodské radnice a grantům bylo možné prostory upravit a rozšířit. Vzniklo tak nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od šesti do osmnácti let. Nabízí všem zájemcům několikrát týdně v pravidelných časech volnočasové aktivity. Děti získávají důvěru a jsou ochotny řešit i svoje problémy, které jinde nechtějí ani rozebírat. Čas ukázal, že ve městě chybí i prostor pro maminky s dětmi, proto se začal rozvíjet další projekt a vzniklo mateřské centrum Kostička. Ze začátku se tísnilo ve společných prostorách klubu Zvonice. S přibývajícím počtem návštěvníků se stále jasněji ukazovala potřeba dalších prostor. Město nabídlo k využití část domu na Husově náměstí, který po rekonstrukci slouží maminkám a dětem. Zájem je velký, dokonce se musí redukovat pomocí zápisů na určité dny.