Jejími partnery byly Úřady práce v Kolíně, Kutné Hoře, Nymburce, Praze východ a Meritum Kolín. Cílem akce bylo proškolit a průběžně podporovat 182 osob a z nich co možná největší část zaměstnat a rekvalifikovat. Jednalo se o dlouhodobě nezaměstnané uchazeče do třiceti let, nezaměstnané déle než půl roku. Pro každého účastníka byl připravený desetidenní motivační kurz zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností a osobní prezentaci, bilanční diagnostiku a základy práce na počítači. Rekvalifikace byla zaměřená na obsluhu vysokozdvižného vozíku, základy práce na PC, kosmetiku, řidičská oprávnění, základy podnikání, barman – nápojář a další.

V začátcích si realizační tým pod vedením vedoucího projektu Václava Kmocha, supervizora projektu Hany Malíkové a koordinátorky projektu Jany Vršovské, stanovil cíl zaměstnat 22 procent účastníků. Nakonec se podařilo umístit do zaměstnání plných 57 procent účastníků. Všichni měli hrazené stravné i cestovné, byla zde i možnost příspěvku na úhradu nákladů na hlídání dětí, ten však maminky prakticky nevyužívaly. S jedinou výjimkou Prahy východ ženy mezi účastníky jednoznačně převládaly. Uplatnění na trhu práce jich však posléze našlo podstatně menší procento než v případě mužů. „Přikládám to buď tomu, že je pro ně na trhu práce méně pracovních příležitostí nebo že je zaměstnavatelé stále diskriminují kvůli dětem a následně věku,“ shrnula Jana Vršovská. Přesto je výsledek dlouhodobé práce realizačního týmu, s nímž spolupracoval i psycholog Josef Opočenský, obrovský, až takový, že jej v začátcích vůbec nepředpokládali.

Práce s nezaměstnanými byla zkraje velmi těžká, ale poté, co pochopili, že jim bude kurz výrazně ku pomoci, se jejich počáteční nepřílišný zájem a nedůvěra změnily v osobní aktivitu a pohodu.

„Do projektu Restart jsem šel se smíšenými pocity a opravdu jsem nevěřil, že mi může pomoci kurz, o jehož kvalitě jsem nebyl pevně přesvědčen. Ale teď, kdy končí, si připadám jako člověk, který má rozhodně co nabídnout na trhu práce,“ vyjádřil se mladý Tomáš. „Za tu dobu, co jsem byl nezaměstnaný, jsem si zvykl na fakt, že jsem něco míň, když jsem nezaměstnaný, ale kurz mi to hned první den naprosto vyvrátil,“ zhodnotil Václav kvality akce podpořené Evropským sociálním fondem a částečně ze státního rozpočtu. Autorem a realizátorem je Garancia Kolín.