„Klimatické podmínky byly v zimním období 2006 - 2007 z hlediska zimní údržby oproti posledním třem zimním sezonám velice příznivé,“ uvedl Karel Vyšehradský, náměstek hejtmana pro dopravu a integrovaný záchranný systém. Doplnil, že díky mírným povětrnostním podmínkám se podařilo v průběhu zimy provádět jiné práce, zejména na údržbě zeleně v nejbližším okolí silnic, na něž v předchozích letech nebylo dostatek finančních prostředků. V uplynulém zimním období byl zajišťován převážně posyp vozovek v ranních hodinách, kdy docházelo k jejich namrzání. V druhé polovině ledna pak v důsledku trvalého sněžení a především silného větru docházelo k tvoření závějí a řada silnic II. a III. třídy byla proto zcela uzavřena. V letošním roce bylo také možné zahájit práce spojené s úklidem inertního materiálu již v březnu a mírný průběh zimy umožňoval provádět i kácení suchých stromů, mýcení křovin a náletů, čištění příkopů i údržbu svislého dopravního značení.