Výběr vhodného tábora však není jednoduchý. Je zapotřebí zjistit si informace o pořadateli tábora, zejména o celém personálním zajištění, o hlavním vedoucím a zdravotníkovi, ale i o vedoucích oddílů, lektorech, o programu, dopravě a samozřejmě místě konání.

Program by měl být základní složkou náplně tábora, proto musí být pestrý a zábavný. Měl by dávat dětem prostor k realizaci, využití a rozšíření jejich schopností a vědomostí. Zároveň by pro ně měl být přiměřeně obtížný, aby některé děti nediskvalifikoval… Ideální variantou je, když má dítě možnost účastnit se některé kratší akce se stejnou skupinou lidí již před táborem.

Rodiče tak získají zkušenost, jak slibované zajištění probíhá v praxi a děti třeba najdou kamarády mezi vrstevníky.

Provozovatel tábora navíc získá jistotu, že dítě opravdu zvládne, a tak se všichni na tábor mohou těšit.

Na co si dát pozor při výběru provozovatele

1 - Neposílejte svoje děti na takzvané černé tábory.

2 - Černé tábory nejsou hlášeny hygienické službě a zdravotnímu zařízení.

3 - Nezaštítěné tábory mohou hraničit i s porušováním základních bezpečnostních pravidel či dokonce s ohrožováním mravním výchovy.