Podle náměstka hejtmana Josefa Vacka je to vizionářský počin, který by se měl opakovat i v ostatních okresech. Cílem akce, které se zúčastnili také starosta Jiří Buřič a místopředseda senátu Jan Rakušan, bylo zobrazení současného stavu sociálních služeb, jejich vývoje, způsob řízení, financování a zejména možnosti budoucí spolupráce. „Ve všech městech obou okresů proběhlo či probíhá komunitní plánování sociálních služeb, které by mělo s pomocí veřejnosti určit jejich podobu. Zmíněná konference by měla přispět k intenzivnější spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb a vytváření optimální, pružné a levné sociální sítě,“ řekl pořadatel Petr Steklý ze sdružení Prostor. Konference, hrazené ze zdrojů Evropské unie, se zúčastnilo 67 osob z řad státní, krajské i obecní správy spolu s řediteli zařízení sociálních služeb.