Letos se tak podaří financovat například výstavbu posledních úseků cyklistické stezky Veltruby – Hradišťko a rekonstruované technické památky Řepařská drážka, či vytvoření učebny a materiálů pro výuku angličtiny dětí s poruchou učení a mentálním postižením. Komise složená ze zástupců automobilky, samosprávy regionu a neziskových organizací vybírala z celkového počtu 90 zaslaných projektů. Největší počet žadatelů oslovila nová kategorie „Podpora vzdělávání“, do níž se přihlásilo 41 uchazečů o příspěvek. Mezi další oblasti podpory patřila již tradičně bezpečná doprava, rekultivace veřejných prostranství a podpora kulturního dědictví regionu.