„Zemědělství a potravinářství jsou ve Středočeském kraji významná hospodářská odvětví. Vzhledem k rozdělení kompetencí v oblasti zemědělství kraj bohužel nemá mnoho možností, jak by tato odvětví podporoval a ovlivňoval. Rádi bychom prostřednictvím soutěže na tuto důležitou oblast našeho hospodářství upozornili,“ uvedl Vilém Žák, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí, zemědělství, informatiku a územní a stavební řízení. Soutěž bude pořádána každoročně. Do soutěže se bude moci přihlásit osoba právnická nebo fyzická oprávněná k podnikání (s výjimkou výrobců medu, kteří nemusejí být podnikatelským subjektem) na území Středočeského kraje. Přihlašovaný výrobek musí splňovat platné právní předpisy. Soutěž bude probíhat v sedmi zvlášť hodnocených kategoriích: mlýnské a pekárenské výrobky, mléko a mléčné výrobky, lahůdky a cukrářské výrobky, alkoholické nápoje kromě piva, masné výrobky, med a výrobky ze včelího medu, ostatní potravinářské výrobky a pivo. Každý výrobek, který splní podmínky účasti v soutěži, získá pamětní list Účastník soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje. Trojici nejlépe umístěných výrobků v každé kategorii bude uděleno ocenění přímo hejtmanem. „Výrobky přihlášené do soutěže bude posuzovat nezávislá komise. Hodnotit bude vedle chuti také estetický dojem a design obalu,“ přiblížil Vilém Žák. Slavnostní vyhlášení soutěže by se mělo uskutečnit při příležitosti Středočeských dožínek v Lysé nad Labem 6. října. Vlastní vyhlášení výsledků soutěže se bude konat na výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem dne dvaadvacátého března příštího roku.