Samozřejmě, pouť tak, jak má být – s cukrovou vatou, směsicí hudebních žánrů z různých koutů, ale všechny na vysokou hlasitost, balónky, cukrovinky, klobáska, pouťové atrakce s pasažéry hlavou dolů i nahoru a útok na peněženky rodičů menších dětí i dospívající mládeže. Toho všeho si užívali Kolíňáci při tradičním posvícení, které o víkendu vrcholilo u Starých lázní.