Ten začínal na Rožďalovicku, Kolínsku a Poděbradsku,“ řekl Miloš Kim Houdek za společnost, která chce zjistit, zda se Krčín podílel například na budování rybníka Plato nedaleko Pátku. Tento rybník byl do konce 18. století největším rybníkem v českých zemích. „Na konci 19. století byl přejmenován na Blato,“ doplnil.

Rybníkářství bylo výnosné podnikání. Šlechta proto ráda investovala nemalé částky do jeho rozvoje. Za vznik mnohých rybníků v našem kraji vděčíme Hynkovi z Poděbrad, který budování spolufinancoval. „Snažíme se přiblížit několik pohledů na chápání tohoto období a pokusíme se osvětlit provázanost hospodářství, kultury a diplomacie doby na přelomu gotiky a renesance,“ řekl Houdek. V plánu je série několika přednášek, která bude doplněna dokumentací a malou výstavou.

Spolu s Polabským Zlatým pruhem chystají doplnit nové fotografické pohledy na chrám svatého Bartoloměje. „Bude to shrnutí fotografií od Jaroslava Funkeho po současnost. Výstava bude doplněna našimi kulturně uměleckými přístupy. Chceme tak ukázat na další možnost chápání tohoto fenoménu vydáním CD knihy,“ vysvětlil Kim Houdek.