V loňském roce městys svými prostředky opravil první část fasády,“ uvedl plaňanský starosta Martin Charvát. Současně městys požádal kraj v rámci Programu obnovy venkova na rok 2007 o finanční dotaci na opravu další části fasády a přístupové terasy. „Krajský úřad Středočeského kraje žádosti vyhověl a poskytl na realizaci akce dotaci ve výši 121 000,- Kč,“ řekl Charvát. Kromě specializované práce – hydroizolace stávající terasy budou opět veškeré práce provedeny zaměstnanci úřadu městyse Plaňany. Současně s opravou fasády a terasy úřad zajistil svými prostředky rozšíření parkovacího prostoru před zdravotním střediskem, aby umožnil občanům využívajících služeb lékařů větší prostory pro parkování.