Přihlásit se mohou všichni profesionálové i amatéři ze všech regionů České republiky, podmínkou je vlastní fotografická tvorba, vztahující se svým motivem ke Kolínu a Kolínsku.

Tématem letošního ročníku soutěže je Město Kolín v roce 2007. Na základě zaslané autorské fotografie rozhodne nezávislá odborná porota o adeptech postupujících do dalšího kola. Jejich fotografie budou veřejně vystaveny od 11. září v Regionálním muzeu v Kolíně.

„Laická i odborná veřejnost bude moci fotografie zhlédnout a hlasovat o nejzajímavější z nich. Během slavnostního odpoledne vyhlásí odborná porota svého vítěze v jednotlivých kategoriích a pořádající agentura pak vítěze veřejného hlasování. Vítězové získají nejen mnoho zajímavých cen, ale také pozvání do sídla Evropského parlamentu v Bruselu,“ uvedla Gabriela Šubotniková z pořádající agentury.

Podmínky přihlášení

Své nejzajímavější fotografie s motivem vztahujícím se k městu Kolín v roce 2007 zašlete na adresu pořádající agentury, to je Colin Agency, Za Špýcharem 312, 281 25 Konárovice.

Je třeba uvést poštovní adresu, e-mailovou adresu a spojení pokud možno na mobilníh telefon na zadní stranu každé fotografie pro zpětné kontaktování autora. Fotografie zasílejte ve formátu 20 x 30, 30 x 40 nebo 30 x 45 centimetrů. Maximální počet zaslaných fotografií je stanovený na čtyři kusy.

Nezapomeňte připsat soutěžní kategorii, do které chcete se svým snímkem být zařazeni. Jedna fotografie bude zařazena vždy jen do jedné kategorie.

V případě zaslání většího množství snímků můžete u každého z nich poznačit, do jaké kategorie má být zařazen. Zároveň je nutné uvést název fotografie, případně můžete k fotografii připsat i doplňující informaci, například kde byla pořízena.

Kategorie:

Studentská kategorie: fotografové ve věku do 19 let
Hlavní kategorie: bez věkového omezení

Průběh soutěže

Vybraným fotografiím bude přiděleno soutěžní číslo kvůli nestrannosti odborné poroty i veřejnosti. Fotografie je možné zasílat do letošního 20. srpna. Kromě vystavení v muzeu budou snímky k vidění i na webových stránkách soutěže.

Veřejnost bude hlasovat formou zaslání sms zprávy, případně hlasováním prostřednictvím kuponu během své osobní návštěvy ve výstavním prostoru muzea. Slavnostní vyhlášení výsledků hlasování odborné poroty a veřejnosti se uskuteční 27. září v Regionálním Muzeu v Kolíně.