Kurz je zaměřen na témata spojená s trvale udržitelným rozvojem a rozvojem venkova. Projekt realizuje firma E consulting, s.r.o., je podporován z Evropského sociálního fondu a klíčovým partnerem je region Pečecko. Účastníci pilotního kurzu během února a března probrali téma tvorby strategie a management venkovského území a jeho pozitivní i negativní specifika. Jana Havelková, euromanažerka a projektový koordinátor MAS Podlipansko, o.p.s k probrané tematice řekla: „Obě mé pracovní pozice přímo vybízejí k tomu, abych vyhledávala informace ze všech oblastí veřejného života, ať již je to tvorba, řízení i administrace projektů, komunikace s lidmi, management, tvorba rozvojových strategií, právnická problematika a další. Systematické vzdělávání je podmínkou mojí práce. Jinde bych si kurzy musela platit a ještě dojíždět, a tady mám experty přímo v našem regionu. Další výhoda je, že odborníci nám zde předávají své know-how. Zkuste si zjistit, kolik zaplatíte za konzultaci v pražské advokátní kanceláři! Jen když tam někde vezmete za kliku, jsou to řádově tisíce korun - a my to tu máme zadarmo!“ Počátkem května následuje další tematická část s názvem „Facilitátor venkovského rozvoje“. „Není třeba se bát složitého názvu. Jde o trénink dovedností a souhrn praktických rad, které se hodí v každé obci např. při budování dětského hřiště ve spolupráci obce, občanů a podnikatelů,“ řekla Markéta Pošíková, organizační manažer. „Zájemci o účast mají stále možnost přihlásit se na následujícím mailu: profesnivzdelavani@seznam.cz,“ dodala. Kurz je určen managerům a zaměstnancům mikroregionů, managerům a zaměstnancům Místních akčních skupin, popřípadě zájemcům o problematiku rozvoje venkova metodou LEADER. „Nezaplatitelné jsou diskuse k probírané oblasti, praktické příklady odjinud a také osobní setkání s kolegy,“ nám dále řekla Jana Havelková. „Jako euromanažer zde mohu diskutovat s ostatními účastníky kurzů, všichni jsme potencionálními žadateli o dotace. Jsme všichni ze Středočeského kraje, máme své projektové záměry a příslib evropských peněz z operačních programů, zejména Regionálního operačního programu, je velmi motivující. Chceme být úspěšní, a proto musíme vědět, znát a mít zkušenosti,“ dodala Jana Havelková.