Klání je určeno pro studenty všech typů středních škol. Soutěžit se bude v kategoriích 2D a 3D bez omezení, a to v jakémkoli CAD formátu. V učebnách střední průmyslové školy jsou k dispozici stanice s CAD softwarem SolidWorks 2006, Cadkey 99, CadCreator 3. Program začíná v 8.30 hodin prezentací. Vlastní soutěž bude zahájena před desátou hodinou. Výsledky budou vyhlášeny v 15.45 hodin.