V čem je problém? „Celý ceremoniál bych si měla zorganizovat a zaplatit sama, dokonce i navrhnout podobu diplomu,“ říká laureátka s tím, že je již rozhodnutá, že za těchto podmínek nic pořádat nebude. „Cena je samozřejmě moc příjemná, upřímně mě potěšila. Vážím si jí jako ocenění nejen své práce, nicméně přijde mi postavená takříkajíc na vodě,“ dodává Ludmila Chwistková. Pokud by spolková rada podle jejích slov ceremoniál zorganizovala, ráda si ocenění převezme. „Jednali jsme ale už celý duben a květen a k ničemu to nevedlo,“ řekla.

Za daných podmínek nehodlá laureátka ceremoniál pořádat

Současná laureátka ceny osobnost roku Ludmila Chwistková si nehodlá sama ceremoniál předání organizovat ani platit.

Podle šéfa spolkové rady Aleše Zahajského nemá rada organizační tým, který by s uspořádáním ceremoniálu pomohl. „Vždy se akce konala po dohodě s laureátem a zatím jsme se vždycky s každým domluvili,“ řekl Aleš Zahajský. „Současná laureátka má jiné představy o rozsahu ceremoniálu a pozvaných hostech než spolková rada,“ připustil stejně jako dlouhá vzájemná jednání, která zatím nepřinesla kýžené ovoce. „Zatím nedokážu upřesnit, kdy se ceremoniál uskuteční,“ řekl.

Spoková rada vybrala Ludmilu Chwistkovou ze šesti nominovaných, mezi nimiž byli například místostarosta Jiří Buřič či podnikatel Jaroslav Němec.