„V tomto týdnu bude 7 žáků absolvovat opravné zkoušky. Nejvíc dělá našim studentům problémy chemie, angličtina a matematika," řekl Vladimír Libovický, ředitel Gymnázia v Českém Brodě.

Matematika je velkým strašákem

Matematika, tradiční postrach řady školáků, s přehledem drží první místo v počtu „reparátů“ u většiny oslovených škol.

„Matika mě vůbec nebaví, navíc mám pocit, že si na mě učitelka zasedla. Příští rok se pokusím s ní vycházet lépe a připravovat se průběžně, abych nemusel celý srpen počítat jako letos,“ potvrdil student Pavel z jedné z kolínských středních škol. Závěrečné vysvědčení mu zatím kazí nedostatečná právě z matematiky.

Na učilištích žáci propadají také z odborných předmětů. „Velká část učňů si byla přes prázdniny nucena zopakovat mechaniku,“ sdělil Jaroslav Prorok, zástupce ředitele Střední průmyslové školy v Kolíně.

Do školy se o týden dřív podívají i studenti, kteří během pololetí hodně zameškali. Kolik znamená hodně? Na to má každá škola jiná měřítka. „U nás udělujeme komisionální zkoušky, pokud se žák nedostaví na více než 30 procent hodin v případě dlouhodobé absence, vzniklé například z důvodu nemoci. U krátkodobých absencí tvoří hranici 20 procent,“ osvětlila systém na Integrované střední škole v Kolíně na Šťáralce její ředitelka Zdeňka Pavlíková.

„Českobrodské gymnázium má možnost udělit komisionální přezkoušení v případě, že student bude chybět na více než 100 vyučovacích hodinách. Zkoušky skládá z předmětů, v nichž má nedostatek známek,“ prohlásil ředitel Vladimír Libovický. Podle jeho slov letos dodatečné zkoušky absolvuje 27 českobrodských gymnaziánů.

Podnikatelé jako na vysoké škole

Jiný systém klasifikace, více připomínající styl vysokoškolské výuky, platí na kolínské soukromé střední podnikatelské škole. „Řídíme se filosofií, že není umění žákovi dokázat, že nic neumí, ale přimět ho k tomu, aby se něco naučil a něco si do života odnesl,“ přiblížila jednatelka školy Ludmila Bílá.

Během školního roku žáci nejsou klasifikování tak často jako jejich kolegové na jiných školách, v pololetí a na závěr ročníku je čekají zkoušky z výukových předmětů (tedy všech kromě naukových, jako je rétorika a tělesná výchova), zpravidla mají ústní i písemnou část.

„Pokud někdo neuspěje, může využít ještě dva pokusy. Termíny opravných zkoušek bývají individuální, probíhají většinou od konce srpna do půlky září,“ dodala Bílá.