Již začátkem jara byl svezen veškerý odpad, vykáceny přestárlé stromy, odstraněno nevyhovující vybavení a připraveny nové záhony. Poté bylo vysazeno na padesát nových stromů a keřů, místní truhlář vyrobil sezení okolo pískoviště a bylo zakoupeno nové vybavení. Veškeré práce přitom prováděli rodiče dětí v rámci dobrovolných brigád, kůru na záhony a písek do pískoviště získala školka darem a místní občané sami přispěli na zakoupení potřebné zeleně. „Zahrada naší mateřské školy byla ve velmi zanedbaném stavu, vybavení z roku 1980 již nesplňovalo normy a bylo poničené. Celý prostor vlastně nenabízel téměř žádné podněty pro hru ani zábavu. Chtěli jsme mít zahradu, která by se svým vybavením a různorodou nabídkou přiblížila mateřské škole ve městě a přispěla tak k lepší vybavenosti naší obce. Takové místo pak může plnit i úlohu místního centra, kde se lidé budou přirozeně potkávat,“ uvedla Iveta Dudková, ředitelka Mateřské školy Ohaře.