Středočeský kraj si nechal zpracovat průzkum, ve kterém byly hodnoceny nemocnice v Benešově, Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami. Do akce se zapojily více než tři tisíce jejich pacientů. Ti se vyjadřovali k chování personálu, k informovanosti, jaké se jim dostalo, k prostředí, čistotě či k samotnému přijetí do nemocnice. „Přemýšleli jsme, jak kvalitu péče o pacienty změřit, a přišli na to, že vypovídající a nezpochybnitelné jsou subjektivní pocity jich samotných,“ vysvětlil hejtman Petr Bendl.

První místo nakonec obsadila nemocnice v Benešově, kde se o ní kladně vyjádřilo 82,5 procenta dotázaných pacientů. Kolín získal 82,1 procenta. Třetí příčku s 79,9 procenta utržila Mladá Boleslav, čtvrtá skončila Příbram a jako poslední Kladno.

„Výborných výsledků, 82 procent nadprůměrně spokojených, dosáhla nemocnice rovněž v kritériích úcty a respektu k pacientovi a informování o jeho klinickém stavu, vývoji onemocnění a prognóze. Vyplatila se snaha včas a řádně pacienta informovat o jeho stavu a navrženém způsobu léčby a osobním přístupem ho zbavit pocitu anonymity, který byl charakteristický pro přídělové zdravotnictví komunistické epochy,“ zhodnotil jedno z čísel ředitel kolínské nemocnice Luděk Rubáš.