Chceme zrušit


Z výsledků celorepublikového průzkumu, který provedl Deník mezi čtrnácti sty školáky po celé republice vyplývá, že největší část by jich zrušila školu. Plných dvacet sedm procent dětí si přeje, aby ze světa zmizela škola a učitelé.

Na druhém místě jsou s odstupem vraždy, násilí a nenávist. Třináct procent dětí by je chtělo odstranit.

Téměř stejný počet školáků by hlasoval pro likvidaci válek, zbraní a negativních důsledků civilizace.

Odpovědi dětí z našich regionů jsou velice různorodé. Dá se konstatovat, že se shodly pouze v několika případech na zlu. Jinak je šíře názorů značně široká.

Názory deváťáků

To potvrzují i odpovědi žáků deváté třídy Základní školy v Zásmukách. „Co bych chtěl, aby zmizelo ze světa? No přeci škola,“ ozývá se první reakce z davu. „Jasně, zrušil bych povinnou školní docházku,“ přidává se k názoru Ondřej Bašek. „No, jo, ale vážně,“ nabádají některé z dívek. Po jejich výzvě se začínají deváťákovské myšlenky ubírat novým směrem. „Bylo by dobré, kdyby se nechalo odstranit kouření a drogy vůbec,“ shodují se dívky. „Já bych přidala ještě vrahy,“ ozývá se Zuzana Winterová. „Zdá se mi, že i politici a vláda je tu někdy navíc,“ říká zástupce kluků. „A nesmíme zapomenout na jaderné elektrárny, ty bych nechal zmizet okamžitě,“ dodává Roman Jeřábek.

Velké nebezpečí

Za složitější samy děti považovaly otázku: Co je největším nebezpečím pro lidstvo? Téměř osm procent školáků nevědělo, co odpovědět.

Nejčastějšími odpověďmi byly negativní důsledky civilizace jako jsou globální oteplování a emise. Dvacet procent dětí je považuje za nejzávažnější. S odstupem dvou procent zvolily děti války a zbraně. Dvanáct procent školáků se obává dopadu živelných katasrof na lidstvo. Vraždy, násilí a nenávist společně s nemocemi a chudobou vnímají školáci zhruba stejně nebezpečné jako drogy, alkohol a cigarety.

 

Největší ohrožení

nevím - 3x
konec světa - 2x
terorismus - 3x
násilí - 2x
války - 2x
meteority - 2x
globální oteplování - 1x
drogy - 2x
kouření - 1x
lidstvo samo - 2x