I když by nemusel, ukázal dobrovolně obsah svého majetku. Žádné kradené zboží v něm nebylo. Ponížen a bez omluvy z prodejny odešel.

Lidé v podobných situacích se ale mohou bránit u přestupkové komise. „Raději bych ale nejprve doporučila schůzku přímo u nás,“ uvedla Jana Kramářová z oddělení přestupků kolínské radnice.

Vedení kolínského hobbymarketu nechá celou událost prošetřit. „Takový postup určitě není korektní,“ uvedl ředitel marketu Michal Jurča.

Neprávem obviněný člověk se může bránit u komise

Tisíc korun. Tak vysoký finanční postih u přestupkové komise hrozí člověku, který se dopustil urážky na cti. Ovšem jen v případě, že se mu podaří vina prokázat.

Nazdar, zloději, vidíš, krást se nemá …

Podobná oslovení mohu nyní očekávat od svých známých. Proč? Dne 16. června 2007 jsem s manželkou navštívil OBI v Kolíně. Potřeboval jsem dokoupit pár úchytů ke kuchyňské lince. Po zaplacení mi u pokladny zastoupili cestu dva pánové a zamávali mi před nosem nějakým průkazem. Po formální kontrole účtu jsem byl vyzván, abych ukázal obsah taštičky na doklady, kterou jsem měl upevněnu kolem pasu. Bez sebemenšího obvinění nebo sdělení důvodu prohlídky a před zraky všech přítomných kupujících, stojících u pokladen! Moje manželka upozornila muže na nevhodnost jejich postupu, že jsme měli odejít do nějaké kanceláře. Oba se začali bavit s ní, odešli ode mne dokonce ven před vchod a tvrdili, že je to jejich práce a že k tomu mají oprávnění. Já jsem si musel jednoho z mužů přivolat zpět k sobě a doslova jsem ho donutil, aby se přesvědčil, že jsem nic neodcizil. Vyložil jsem všechny své věci z taštičky na stůl v blízkosti pokladny a ptal jsem se ho, co ještě mám jemu a přihlížejícím lidem ukázat. Jeho argument, že se nikdo nedívá, nebyl pro mne dostačující stejně jako jeho tvrzení, že jsem mu obsah taštičky ukázal dobrovolně. Měl jsem se s ním snad hned v počátku začít prát? Zápis o prohlídce mých osobních věcí pořízen nebyl, omluvy jsem se nedočkal. Odešel jsem z prodejny ponížen, neprávem pasován na zloděje, ale přesvědčen, že v OBI Kolín někteří zaměstnanci nemají, co dělat.

Stanislav Brzák, Kolín

Událost může být brána jako urážka na cti

Pokud by tedy zmiňovaný případ byl chápán jako urážka na cti, mohlo by se jednat o přestupek proti občanskému soužítí. Dopustí se ho ten, kdo, kromě jiného, jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch.

„V tomto případě nelze přestupek projednat v blokovém řízení, jelikož se jedná o návrhový přestupek. Navrhovatel může návrh na projednání takového přestupku podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se přestupek stal,“ popsala Renata Krutská z kolínské městské policie s tím, že přestupku proti občanskému soužití se dopustí i ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití, mimo jiné, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním.

Oddělení přestupků kolínské radnice by stížnost na takové chování doporučovalo nejprve osobně probrat.

„V popisovaném případě by se zřejmě jednalo o urážku na cti. Člověk má poté dvě možnosti. Ohlásit událost na obvodní oddělení Policie České republiky nebo nejprve navštívit naše oddělení. Osobně bych doporučovala nejprve s námi případnou stížnost zvážit. Navrhovatel se v případě neprokázání svého tvrzení vystavuje riziku, že bude muset zaplatit náklady celého sporu,“ vysvětlila Jana Kramářová, vedoucí oddělení přestupků kolínské radnice.

Vedení nechá celou událost prošetřit

Ředitel marketu Michal Jurča přiznává pochybení pracovníků bezpečnostní agentury především v tom, že zákazníka ani přes jeho přání nevzali do kanceláře a prohlídku prováděli zdlouhavě přímo u pokladen. „Takový postup určitě není korektní,“ uvedl s tím, že celou věc nechá prošetřit. A to i přesto, že muži, kteří prohlídky provádějí, nejsou přímo zaměstnanci marketu OBI. „Náš obchod si váží všech poctivých zákazníků. Těch, kteří poctiví nejsou, však podstatně méně,“ dodal.