Podle vedoucího iktového centra Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Jiřího Bauera by lidé s podezřením na mrtvici měli okamžitě volat záchrannou službu a rozhodně se nezdržovat návštěvou praktického lékaře. Mrtvice se projevuje zejména náhlou slabostí, necitlivostí a poruchou hybnosti tváře, horní a dolní končetiny na jedné polovině těla.

Postižený může mít problémy s řečí nebo porozuměním, může mít rozmazané vidění nebo nevidí na jedno, méně často na obě oči. Jindy může pociťovat náhlé silné bolesti hlavy bez zjevné příčiny.

Projevy mrtvice ale nebývají provázeny bolestí, což je také jeden z důvodů, proč lidé počáteční příznaky podceňují. Příznaky mohou být někdy jen krátkodobé, ale i v těchto případech je nutné bezodkladně vyhledat ošetření u odborníků. Bližší údaje lze nalézt na www.mozkovaprihoda.cz/.

Pacient s mrtvicí má nárok na převoz na specializované pracoviště, protože se k tomu Česko v roce 2005 zavázalo. Ve skutečnosti je iktových center málo a dostane se na ně zhruba jen desetina lidí s mrtvicí. Většina pacientů se ocitne na standardním lůžku interního či neurologického oddělení.

Cévní mozková příhoda se vyskytuje ve dvou podobách: Přibližně v 80 procentech případů to bývá mozkový infarkt, ve zbytku mozkové krvácení. Mozkový infarkt vzniká uzávěrem tepny, kdy tkáň mozku nedostává krev a rychle odumírá. Poškození je obvykle těžké a často trvalé.