Při své kontrolní činnosti, která bude probíhat ve všech lokalitách města, se strážníci zaměří na dodržování vyhlášky města. Městská policie bude dohlížet na to, zda průvodci psů zajistí, aby psi nebyli venčeni na zřízených hřištích, v lokalitách s vybudovanými dětskými koutky a na pískovištích, aby psi při pohybu na veřejném prostranství byli na vodítku, a zda má průvodce psa doklad o identifikaci psa. Nejvíce se však městská policie zaměří na to, zda „páníčkové“ odstraňují po svém čtyřnohém příteli výkaly. „Za porušení povinností, které vyplývají z této vyhlášky, mohou strážníci uložit blokovou pokutu do výše jeden tisíc korun. Co se týká psích exkrementů, bude se výše blokové pokuty pohybovat v horním pásmu. Městská policie by se tímto represivním přístupem chtěla zasadit o dodržování čistoty a pořádku na veřejných prostranství,“ vysvětlila Renata Krutská z Městské policie v Kolíně.