„Most je opravován z důvodu špatného technického stavu, poznatky z pravidelných prohlídek vedly k provedení diagnostiky, ze které vzešel požadavek na omezení tonáže, úpravu průjezdního profilu z důvodu bezpečnosti a snížení maximální povolené rychlosti. Tento stav vedl k omezení možnosti užívat trasu silnice I/2 jako trasu nadměrných přeprav a tato skutečnost spolu s předchozími argumenty vedla k rozhodnutí zajistit rekonstrukci mostu,“ uvedla tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Martina Vápeníková.

Všechny opravy, údržba i investice jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Rekonstrukce mostu ve Ždánicích je výsledkem výběrového řízení a celková cena rekonstrukce činí více jak 24 milionů korun. „Problémem bylo zajištění dostatku peněz. Zde patří poděkování SFDI za rychlé vyřešení financování této havárie,“ uvedla Vápeníková. „Stará kamenná klenba mostu byla již v havarijním stavu. Za vzniklou situaci může největší měrou děšťová voda. V minulosti byla kvůli zhoršujícímu se stavu dokonce několikrát snižována nosnost mostu. Nová stavba mostní konstrukce bude ve tvaru železobetonového tubusu, na kterém bude umístěn plošný rám a nasledně i samotná vozovka,“ osvětlil situaci stavbyvedoucí Hugo Rejthar, jež na rekonstrukci dohlíží.

Havarijní stav potvrzuje také chatař ze Ždánic Luboš Mašín. „Most byl v dezolátním stavu. K vidění byly odlamující se okraje vozovky,“ řekl.

Nová mostní stavba má být podle plánu dokončena do konce letošního září. „Nyní je starý most zbouraný. Stavebníci začínají betonovat. Obyvatele Ždánic uzavírka nijak neomezuje. Autobusy zajíždějí na zastávku u Svatých Janů, která leží nedaleko obce,“ uvedl starosta Ždánic Josef Krupička.

Šoféři si mohou vybrat ze dvou objízdných tras. Směrem na Prahu musí využít objížďku přes Lhotky a Krymlov. Přijedou následně přibližně po deseti kilometrech zpět k silnici I/2. Druhou objížďkou přes Kouřim, Molitorov, Bulánku, Králku a Olešku vyrazí ti řidiči, jež jedou směrem na Kostelec nad Černými lesy.

Objízdná trasa přes Kouřim

Kouřim, Molitorov, Bulánka, Králka, Oleška, směrem na Kostelec nad Černými lesy

Objízdná trasa přes Lhotky

Lhotky, Krymlov, směrem na Prahu