Někteří rodiče, zejména ti z malých měst a obcí, kde se všichni dobře znají, oceňují u Rodičovské linky zejména anonymitu, ze které nemusí vystoupit, a přesto se jim dostane potřebného poradenství. Pracovníci linky s nimi problém nejen konzultují, ale dále je mohou odkázat na příslušná odborná pracoviště v okolí jejich bydliště, neboť disponují celorepublikovou databází příslušných státních a nestátních institucí. V ojedinělých případech, vyžaduje-li to závažnost situace, jsou prostřednictvím služby Rodičovské linky realizovány přímo intervence ve prospěch ohrožených dětí, a to nejčastěji u příslušných orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Kdy vytočit číslo Rodičovské linky?

Na Rodičovskou linku se převážně obracejí rodiče, popřípadě ostatní členové rodiny:

  • jejichž děti mají problémy s učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním návykových látek, trestnou činností apod.;
  • kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jako je např. rozvod, úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova apod.;
  • jejichž děti mají psychické a osobnostní problémy, jako je například zvýšená úzkostnost, nespavost, problémy v kontaktu s vrstevníky apod.;
  • jejichž děti se staly obětí šikany či mají jiné školní problémy;
  • poměrně často kontaktují Rodičovskou linku občané s dotazem, jak mají postupovat v případě, že mají podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí.

Kdo sedí na druhém konci telefonu?

Krizovou intervenci a poradenské služby po telefonu na Rodičovské lince zajišťují psychologové a odborní pracovníci. Jejich odbornou způsobilostí jsou mnohaleté praktické zkušenosti a znalosti z oblasti rodinného a výchovného poradenství. Nezbytnou součástí jejich odborné kompetence je absolvovaný akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci.

Na linku 840 111 234 se lze dovolat z celé ČR, hovory jsou zpoplatněny jako místní hovor.