„Voda stojí na zahradách nebo teče po silnici,“ říká Karel Šimůnek z Liblic. „Připadá mi, jako by si lidé na radnici mysleli, že strom se kácí od špičky a ne od země,“ dodává a naráží tak na to, že úprava odtokových poměrů v městské části se podle něj provedla tak, že její nedodělky způsobují absolutní nefunkčnost celého systému.

Jako příklad uvádí umístění jedné z kanalizačních vpustí na kraji obce. „Voda tady tekla proudem po levé části vozovky. Dešťovou kanalizací by se to dalo vyřešit, jenže to by se vpusť nesměla umístit u pravého okraje. To by voda musela téct do kopce, aby tudy odtékala!“ rozčiluje se Šimůnek.

Další problém podle něj představují zanesené strouhy a další vodoteče v Liblicích a okolí. „Vyčistily se příkopy u silnice, ale propustky pod vjezdy do domů zůstaly zanesené, takže voda se tu zadržuje, neodtéká, a celé je to k ničemu,“ říká Karel Šimůnek.

A co na to vedení radnice? „Při provádění úprav vznikl spor o to, zda vyčištění propustků pod vjezdy do domů je úkolem majitelů nemovitostí, nebo města. Nakonec bylo rozhodnuto, že to provede město. Určitě k tomu dojde,“ dal Šimůnkovi částečně za pravdu místostarosta Českého Brodu Jakub Nekolný.

Vážné nedostatky má podle Karla Šimůnka z Liblic dešťová kanalizace v této části Českého Brodu. Celý systém odtoku vody podle jeho slov nefunguje, voda se hromadí v zanešených vodotečích, případně teče po silnici. Šimůnek se obává, že Liblice jsou na okraji zájmu vedení města a právě kanalizace má být důkazem toho, že radnici tato městská část příliš nezajímá. Vedení města to odmítá.

„Při projednávání projektu se s námi lidé z radnice nebavili,“ stěžuje si také Šimůnek. To však zcela odmítá místostarosta města Jakub Nekolný. „Akce byla široce diskutována, každý měl možnost se vyjádřit,“ oponuje. Na druhou stranu ale připouští, že jisté nedostatky se mohou objevit.

„Dešťová kanalizace je vybudovaná jen v části Liblic. Ve zbytku území je odtok dešťové vody zajišťován systémem stok, který nemusí být ještě zcela funkční. Je zde třeba provést ještě nějaké terénní úpravy,“ uvedl Nekolný s tím, že nedostatky budou v každém případě v dohledné době odstraněny.