Právě proto nabízí maminkám možnost zdokonalit se v angličtině a naučit se pracovat s počítačem. První cyklus projektu začal vloni v září. Zájemkyně absolvovaly rozřazovací testy z angličtiny. Na jejich základě vznikly a začaly pracovat tři skupiny anglického jazyka a dva kurzy obsluhy PC, uskutečnil se také seminář personálního poradenství. V době výuky byla pro účastnící se ženy přímo v budově Vzdělávacího centra Pečecka zajišťována i péče o jejich děti. Kurz Obsluha PC – začátečníci úspěšně zakončilo 10 žen z původně 12 přihlášených a 2 z nich následně nastoupily na pracovní stáž k partnerům projektu. Nechyběl ani seminář o ekologii v rodině a domácnosti. Osm žen se pustilo do kurzu práce na PC pro pokročilé, všechny uspěly. Jako mírně pokročilí v angličtině úspěšně zakončilo kurz 13 žen, ze dvou kurzů AJ – začátečníci bylo úspěšných celkem 20 žen. Všechny ženy, které úspěšně absolvovaly závěrečné testování, obdržely Osvědčení o absolvování kurzu.

„Celkem se do I. cyklu projektu přihlásilo 75 žen, ke studiu jich bylo přijato 58, z nichž 51 v závěrečném testování uspělo. Ty ženy, které svou účast ukončily v průběhu projektu, tak zpravidla učinily z důvodu nástupu do zaměstnání nebo z důvodů rodinných,“ shrnula Věra Stožická, asistentka manažera vzdělávacího projektu. Z vyplněných formulářů Hodnocení kurzu, které ženy na závěr odevzdaly, vyplývá, že všechny kurzy byly hodnoceny jako přínosné a užitečné; účastnice jazykových kurzů nejvíce oceňovaly upevnění gramatických základů, rozšíření slovní zásoby a interaktivní konverzační cvičení. Účastnice PC kurzů si zdokonalily a rozšířily své znalosti a dovednosti při práci s PC, některé z nich si díky absolvování kurzu dokonce našly nové zaměstnání.