Tento kurz, který odstartuje v polovině září, je určen pro ženy po mateřské dovolené, nezaměstnané, ženy bez vzdělání, samoživitelky, ale zároveň i pro začínající či budoucí podnikatelky. Bude probíhat v Praze, Plzni, Liberci, Pardubicích, Brně, Ostravě, Olomouci a Českých Budějovicích. Je určen všem ženám z ČR v aktivním věku mimo obyvatelek Prahy, které chtějí zvýšit svou šanci uplatnění na trhu práce, tedy osvojit si či prohloubit svou tržní gramotnost. Kurz souběžně nabízí vzdělávání ženám zaměstnankyním i ženám podnikatelkám. V základním balíčku tržní gramotnosti se objevují taková témata jako komunikační, prezentační, manažerské a obchodní dovednosti, ekonomické myšlení, právní povědomí, základy marketingu. Podnikatelky se v kurzech s nimi seznamují podrobněji. Získají navíc znalosti z projektového managementu, PR a mediální komunikace a manažerských dovedností. Kurz podnikatelské větve také nabízí ojedinělou příležitost získat profesionální zpětnou vazbu na projekty - podnikatelské záměry účastnic. Rozsah kurzů pro obě skupiny se proto liší – pro ženy zaměstnankyně představuje osm vyučovacích dnů, pro ženy podnikatelky celkem patnáct, vždy po osmi hodinách. V praxi to znamená jeden až dva dny výuky v měsíci. „Počet účastnic v kurzu je limitován, ale k dispozici jsou ještě poslední volná místa,“ připomněla Jana Popovičová, externí spolupracovnice Prosperity. Podrobnější informace lze získat například na telefonu 242 480 242 nebo na e-mailu info@prosperita-ops.cz.