Nová lokalita by měla vzejít z veřejného projednání. Vedení města se tak snaží odpovědět odpůrcům, kteří se reakce na svou petici z února od bývalého starosty Jana Urbana nedočkali.

„Chtěl bych smír. Kout U Studánky slouží starým lidem. Vznikem nového hřiště bychom mohli zlepšit jiné místo,“ uvedl černokostelecký zastupitel Pavel Jetenský. Hřiště by tak mohlo vzniknout ve Dvouletkách, v domově důchodců či na jiném místě Kostelce, které bude vyhovovat většině obyvatel. Jakmile radnice získá seznam s možnými místy, pak bude jednat o jeho vzniku.

„Myslím, že vždy se najde jediný odpůrce. Je tedy možné, že tu nebude žádné hřiště. Nyní je tu konflikt a je třeba ho vyřešit,“ dodala černokostelecká zastupitelka Ivana Kašparová.