Školy byly také hlavními aktéry bohatého a nápaditě komponovaného programu, který za spolupráce zmíněných obcí a měst připravila občanská sdružení Klub žen Přišimasy, Klub přátel přírody a historie Úval a okolí a garant celého projektu Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín.

Vedle básniček, písniček, říkanek, vtipných a místu konání upravených scének školáků a tanečních kreací (MěDDaM Úvaly), věnovali diváci nemalou pozornost také odhalení dvou turistických informačních tabulí a historicko-ekologických zajímavostem kraje. Asi nejdojemnějším okamžikem byl moment, kdy děti z mateřinek svými malými lopatičkami a konvičkami dokončovaly zasazení tří památných stromů.

Mezi početnými diváky sobotního odpoledne jsme tudíž mohli potkat rodiče dětí, jejich přátele a učitelky, ale také starosty a zastupitele z řady obcí, návštěvníky i rodáky ze vzdálenějších míst Středočeského kraje.

Význam celé akci na Klepci dodala i účast bývalého ministra životního prostředí ČR a stávajícího poradce Petra Kalaše, který ve svém proslovu ocenil význam podobných aktivit jak pro vztah člověka k přírodě, tak i budování vztahu k regionu Pošembeří, v němž mnozí zúčastnění žijí, studují či pracují.

Závěrečný piknik na louce pod nejmohutnějším z klepeckých žulových balvanů „Slouhou“ i vzlet horkovzdušného balónu sibřinských vzduchoplavců byly nádhernými tečkami za příjemně stráveným odpolednem na Klepci.