„Zastupitelka městyse a dlouholetá předsedkyně Osadního výboru Cerhýnky, paní Květa Jirušová, zemřela ve věku 62 let. Pracovala mimo jiné i jako členka okresního výkonného výboru České strany sociálně demokratické v Kolíně. Byla duší všech kulturních a společenských akcí, které jsme v naší obci pořádali. Ještě den před svým skonem uspořádala v Cerhýnkách tradiční máje. Ačkoliv se říká, že každý je nahraditelný, osobně jsem přesvědčen, že v tomto konkrétním případě takovéto rčení neplatí. Pro naši obec je to velká ztráta, ze které se budeme dlouhá léta vzpamatovávat. Při památce Květy však slibujeme, že v úsilí o zvelebení Cerhenic a Cerhýnek, o které se tak zasloužila, nepolevíme,“ řekl starosta Marek Semerád.