Jako o nejlepších rodiče v dotazníkové akci hovořili o dětských hřištích U Jána, v bývalých kasárnách a v Benešově ulici. Ani ty však nevidí jako dostatečně kvalitní. Ze 123 dotázaných rodičů se 107 vyjádřilo v tom směru, že nejsou v dobrém stavu. „Rodičům chybí pískoviště, hřiště vidí jako nedostatečně bezpečná pro děti, dřevěné hrací prvky jsou ztrouchnivělé, čouhají z nich hřebíky, ničí je vandalové a na hřištích se objevují psí exkrementy,“ shrnuly členky kolínského rodinného centra nejčastější stížnosti rodičů. Ti by se podle jejich slov z velké části byli ochotní podílet na zlepšení stavu dětských hřišť, ale nevědí jak. Na konkrétním videozáznamu pak členky centra předvedly aktuální stav některých míst pro dětské vyžití – nebezpečný kolotoč u Letné, zprohýbané panely na ploše pro míčové hry poblíž Šachovnice, nepořádek v Komenského parku. „Našly jsme tu i injekční stříkačku,“ informovaly. Jedna z maminek se přiznala, že již delší dobu musí se svým dítětem do Prahy k lékaři právě kvůli zdravotním potížím poté, co se její potomek na dětském hřišti píchl o patrně použitou injekční stříkačku.

Podtrženo sečteno – kromě nových dětských hřišť je značná část ostatních v neutěšeném stavu. Rodinné centrum přišlo s návrhem dát hřiště do samosprávy, zkrátka aby každé mělo svého správce, který by za něj zodpovídal a staral se o něj. Podobně se vyjádřil i místostarosta Pavel Hoffmann s tím, že není v silách města všechna hřiště udržet v odpovídajícím stavu. Padl i návrh dát hřiště do správy například sdružením vlastníků domů. Další východisko vidí rodinné centrum ve vzniku dvou až čtyř centrálních dětských hřišť, které by mohly mít jednoho správce. Na druhou stranu 66 procent dotázaných rodičů uvedlo, že s dětmi chodí na to hřiště, které mají prostě nejblíže u svého domu.

Po městě je celkem 50 ploch s herními prvky. Ještě nedávno jich bylo dokonce 78. „Pískoviště rušíme. Provozovatel je ze zákona povinen udržet je neustále čisté, což je na veřejně přístupném pískovišti nemožné. Navíc vstupem České republiky do Evropské unie se převzaly technické normy na provoz a vybavení hřišť. Každé musí mít například rok co rok certifikát. Jenom ten stojí pro jedno hřiště pět tisíc. Staré hrací prvky musíme vybourat,“ naznačil část problému Miroslav Ledvina, jednatel Technických služeb města Kolína, která mají hřiště na starost. „Navíc náš rozpočet je určitým způsobem nastavený. Na hřiště můžeme uvolnit šest procent prostředků určených na veřejnou zeleň. To představuje zhruba tři čtvrtě milionu korun. Tuto částku obvykle spolknou opravy zničených laviček,“ předestřel dále Miroslav Ledvina. Podle jeho slov je jedinou cestou, jak dětská hřiště provozovat, jejich centralizování. Krásného a čistého dětského hřiště by se měly maminky a jejich potomci dočkat na Kmochově ostrově v rámci jeho chystané revitalizace.