Svou pouť začal v Pečkách. Radnice mu nastínila úspěchy města, ale i to, co je trápí, jako například nedokončený obchvat. „Jde o záležitost kraje. Stavební povolení už bylo, ale došlo ke změně projektu, navíc kraj nemá vykoupené pozemky,“ upřesnil starosta. V Nučicích se hovořilo o dlouhodobé snaze o výstavbu kotelny na biomasu. „Zkoušeli jsme získat peníze již ze dvou dotačních titulů, ale zatím jsme neuspěli,“ komentovala starostka Romana Jarošová. Další snahou obce je kořenová čistička.

Obecně vzato obce nejvíce trápí nedostatek peněz. „U malých obcí je to většinou infrastruktura – kanalizace, čističky, vodovody, částečně silnice. Jde také o evropské peníze, o přípravu projektu na čerpání ze strukturálních fondů a jejich využití,“ shrnul hejtman.

„Dělám si záznam z jednání se starosty, obecně chybí kontakt s lidmi. Když se sejdou stovky starostů, není čas s každým promluvit víc než dvě věty. Toto je ideální příležitost. Není to ale o tom, že bych jezdil a pak si odškrtával, co jsem kde slíbil. Spíš získávám povědomí o tom, co je většinově potřeba, co lidem schází, po čem volají. Není možné pomoci ve sto procentech případů,“ konstatoval Petr Bendl, který i příští rok hodlá na vyjížďku po kraji vyrazit.

„Turistování“ po středních Čechách byl před čtyřmi lety jeho vlastní nápad.