Vážení spoluobčané,

dne 26. června 2007 jsem ve svém dopise uvedl, že „Jsem rád, že začne stavba obchvatu Kolína, a to v měsíci září 2007“. Avšak skutečnosti týkající se postupu vyvlastňovacího řízení u 26 pozemků jsou příčinou posunu zahájení této pro nás tak významné stavby až na měsíc březen 2008.

Ve smyslu rozhodnutí Odboru výstavby při Městském úřadu v Kolíně byly ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 27. července 2007 doplněny požadavky vyvlastňovacího úřadu u 11 návrhů, a to jak v katastrálním území Polepy, tak v katastrálním území Nebovidy. Výše zmíněný odbor výstavby byl požádán, aby pokračoval ve vyvlastňovacím řízení, a to i před stanovenou 90-ti denní lhůtou tak, jak je to běžné v praxi takovýchto úřadů v jiných obcích.

Bohužel z prostého matematického pohledu je zřejmé, že stále zůstává sporných dalších 15 pozemků a to v této chronologii v katastrálním území Štítary (1x zaslána výzva před vyvlastněním ), v katastrálním území Kolín (2x zaslána výzva před vyvlastněním, 1x odmítá komunikovat), v katastrálním území Nebovidy (3x podán návrh na vyvlastnění, 1x zaslána výzva před vyvlastněním, 2x doprojednání dědictví, 1x příčina neuvedena, 1x schází plná moc od advokáta pro účely vyvlastnění, 2x doplněno po 27. červenci 2007, 1x schází vyjádření k zániku věcného břemene).

Tento stav bohužel ani dnes není žádnou zárukou, že posunutý termín zahájení pro nás, občany města Kolína, tak důležité stavby, jak z hlediska neúměrné dopravní zátěže, tak i z hlediska postižení životního prostředí, bude dodržen.

Proto bych rád požádal všechny majitele dotčených pozemků, jichž se procedura vyvlastnění týká, aby byli ve svých stanoviscích ohleduplní ke všem obyvatelům města, aby stavba obchvatu města Kolína na silnici I/38 mohla začít alespoň v březnu 2008.

Věřím, že společně najdeme cesty, jak této významné stavbě napomoci.

Zdeněk Kotouš, poslanec Poslanecké sněmovny ČR

Dopis ze dne 26. června 2007 naleznete zde: kolinsky.denik.cz/zpravy_region/region_obchvat20070625.html