Na tři šestičlenná družstva čekaly otázky z různých vyučovacích předmětů a po každém vědomostním kole se družstva utkala ve sportovní nebo dovednostní disciplíně. Klání vyhrál tým kapitána Davida, který soutěžil pod písmenem „A“. „Byli bychom rádi, kdyby se v příštím roce tohoto kvízu zúčastnily i týmy z jiných škol a vytvořila se tak nová tradice vědomostní soutěže.“, prozrazovali přítomní učitelé, kteří tuto část Dětského dne připravili. S pokračujícím dopolednem se všichni přesunuli na zahradu, kde tentokrát starší žáci pro své mladší kamarády připravili stanoviště s různými hrami. Ti za úspěšně splněný úkol obdrželi sladkou odměnu.