V rámci tří základních vyučovacích programů Robátka, tedy děti od 4 do 18 měsíců, l. krůčky k hudbě, tedy děti od 1,5 do 4 let a Rytmické kroky, tedy děti od 4 do 6 let je čeká propracovaný systém skupinového vyučování, hravá atmosféra bez stresu, výuka pod odborným vedením zkušené lektorky se zapojením rodičů. Využít lze i možnost výuky hry na kytaru mladším i starším dětem. Rodinné centrum k zápisu dětí hledejte v Zahradní ulici v Kolíně v budově Sodovkárny 31. května a 7. června vždy od 15:15 do 16:15 hodin. Více informací lze získat na www.rodina-ko.wz.cz a www.yamahaskola.cz.