Děti jsou mnohdy ve svém volnu ponechány napospas a odtud pak už zbývá jen krůček k nejrůznějším experimentům, ať již jde o alkohol, kouření, drogy či kriminalitu. Zájmový kroužek nejen rozvíjí dovednosti a talent dítěte, ale může být i jakousi kompenzací při slabším prospěchu ve škole.

Když dítě chodí do kroužku, kde se cítí úspěšně, má to samozřejmě příznivý vliv na jeho psychiku a sebevědomí, shodují se psychologové.

 

Rady pro rodiče

- Se zájmovou činností je vhodné začít ve školním věku.
- Při výběru kroužku je nutné přihlédnout k možnostem a schopnostem dítěte, jeho zdravotnímu stavu a psychické vyspělosti. Je to navíc otázka vzájemné dohody mezi rodičem a dítětem.
- Pomoci mohou i pedagogicko-psychologické poradny.
- Zajímejte se o kamarády svých dětí a co oni dělají ve volném čase.
- Motivujte dítě a pěstujte v něm zájem o danou aktivitu.
- Nepřetěžujte však svoje děti počtem zájmových činností.