Děti měly možnost seznámit se s oddělením, výstrojí a výzbrojí policisty a k nahlédnutí jim bylo k dispozici i služební motorové vozidlo.

S velikým zájmem si děti vyzkoušely orientační dechovou zkoušku trubičkami sady Al-test a snímání otisků prstů. Pohotový, profesionální a přátelský přístup policistů, kteří odpovídali i na všetečné otázky dětí byl pak odměněn uznáním a poděkováním.

Z probíhající atmosféry pak nebylo pochyb, že toto setkání zcela jistě přispělo k naplňování programu Community policing a zejména k budování a upevnění dobrého jména Policie České republiky.