Případná změna provozovatele, kterým by se měla nově stát společnost PP Hospitals, by však neměla mít velký dopad na zaměstnance ani pacienty městské nemocnice.

„Rozsah péče by měl zůstat na stejné úrovni jako je nyní. Smlouvu máme podepsanou s pojišťovnami na poskytování služeb ve stávajícím rozsahu do konce letošního roku,“ uvedl českobrodský starosta Jaromír Fischer. Ministerstvo zdravotnictví však zdravotním pojišťovnám nedoporučuje podepisovat smlouvy s českobrodskou nemocnicí. Radnice chce ale zajistit minimálně zachování interny, a to i v případě, že se nepodaří dále provozovat chirurgické oddělení.

„Ambulantních složek ani lůžek následné péče se žádné rušení netýká, jejich kvantita a kvalita by měla naopak narůstat,“ řekl českobrodský místostarosta Jakub Nekolný. Vedení města také nepředpokládá, že by došlo k nějakým výrazným změnám v počtu zaměstnanců nemocnice.

Město, pro které je chod nemocnice velkou finanční zátěží, se snaží převést její provoz na někoho jiného již několik let. Zatím ani jeden z jeho plánů se nezdařil a nemocnice stále zůstává v majetku města. Pokud by se podařilo městu předat provoz nemocnice společnosti PP Hospitals, pak by každý rok získávalo nájemné ve výši dvou milionů korun, které by vkládalo do oprav nemocničních budov, které by i nadále zůstaly v majetku města.

Vzhledem k tomu, že budovy nemocnice, které jsou nyní v katastrofálním stavu a potřebují několikamilionové opravy, získali Českobrodští od státu, smí prodat jen za podmínky, že částku, která odpovídá ceně budov, vrátí zpět do státního rozpočtu. Další podmínkou je to, že areál může sloužit pouze pro zdravotnické účely. Zchátralý areál by potřeboval finanční pomoc, kterou ale nemůže poskytnout městský rozpočet, převod na soukromou společnost je ale řešením této situace. „Závazky nemocnice bychom chtěli uhradit z peněz, za které PP Hospitals nemocnici koupili,“ dodal Fischer.