Proč jste svoje aktivity zaměřil na zdravotnická zařízení?

Jsem ve zdravotnictví od roku 1993, začínal jsem jako mladý ekonom a velice mě to prostředí upoutalo. Navíc jsem svému nemocnému dědečkovi slíbil, že jednou budu lékař a vyléčím ho. To jsem nesplnil, vystudoval jsem ekonomii, ale zjistil jsem, že jako ekonom, a posléze manažer se můžu v nemocnicích uplatnit. Není složitějšího organismu než nemocnice – je tam zdravotnická péče, jakoby výroba, je tam hotel, restaurace, obrovská spousta činností. A navíc s tolika lidmi. To je asi to uchvácení, proč jsem u nemocnic zůstal a jednoznačně chci ve svých aktivitách i pokračovat.

Chcete českobrodskou nemocnici v dlouhodobém horizontu velkoryse přebudovat. Kdy byste chtěli zahájit první etapu stavebních úprav?

První etapa závisí na dvou parametrech, na finančních prostředcích a na spolupráci s městem. Co se peněz týká, chceme se pokusit získat zdroje z evropských fondů. Ve spolupráci s městem chceme propojit naši soukromou společnost s veřejným sektorem. Spolupráci s městem dosud hodnotím jako vynikající. Dále bude záležet na finančních zdrojích. Chtěli bychom začít v horizontu dvou let.

Pozná pacient, že provozovatelem nemocnice je teď vaše společnost?

Věřím tomu, že ano. V každé nemocnici, kterou získáme, okamžitě rozjíždíme projekt kvality zdravotní péče. Dochází ke zdokonalení zdravotnicko-medicínských systémů s jasným a přímým dosahem na pacienta. To znamená, že se opravdu plní veškeré požadavky péče lege artis. Lidé mají návyky, které nejsou mnohdy úplně ideální, a tímto procesem se odstraní. Je tu jedna velice závažná a zanedbaná oblast, a to je komunikace s pacientem. Zdravotníci to bohužel zatím moc neumí, protože se to nikde neučí. Když se někdo zeptá pacienta, co ho nejvíce tíží, tak v drtivé většině případů odpoví, že mu nikdo nic pořádně neřekl, nevysvětlil, co s ním bude. Takže jenom odstranění komunikační bariéry je obrovská výhoda a přidaná hodnota. Chceme, aby se pacient, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, cítil v nemocnici komfortně a využíval všech svých práv.

Jak vnímáte současné prostory českobrodské nemocnice?

Máme zkušenost, že nemocnice, které přebíráme, jsou zatíženy obrovským vnitřním dluhem, často zanedbané, šedivé, pošmourné. Kdo nezná nemocniční prostředí, tak ho překvapí neútulnost. Spousta věcí se dá napravit krátkodobě a potom musí být ta obrovská vize, že se to musí změnit od základu.

Jak jste se snažili uklidnit zaměstnance? Byla obava z jejich strany při změně zaměstnavatele?

Alfa a omega našeho úspěchu jsou zaměstnanci. My u nás říkáme spolupracovníci. Všichni spolupracujeme na vizi, aby pacienti u nás byli spokojeni, aby pojišťovny s námi tu péči nasmlouvaly, abychom mohli tvořit zisk, který budeme reinvestovat. S budoucími spolupracovníky jsme měli několik setkání, kde jsme seznamovali s našimi cíli, proběhla řada setkání i s vedoucími pracovníky na jednotlivých úsecích. Tímto způsobem jsme lidi pomalu ale jistě získávali na svoji stranu. V Českém Brodě bych řekl, že jsou zapálení pro věc a prima lidi. To poznáte už od vrátnice.

Změní se struktura oddělení?

Největší krok už jsme provedli – šlo o rozhodnutí, že nebudeme provozovat chirurgii jako lůžkovou. Chceme si tu nechat pár lůžek akutní péče jako servis pro následnou péči. Takže do budoucna je v plánu jedna stanice akutní lůžkové péče a dalších asi sto padesát lůžek následné péče, které budou rozděleny do tří kategorií. Jedna z nich je včasná rehabilitace, např. po operacích kloubních náhrad, po úrazech. Druhá - ošetřovatelská, pro pacienty vyžadující pomalou ale dlouhodobější rehabilitaci, např. po mozkových příhodách. Třetí kategorii budou tvořit pacienti, kteří budou v terminálním stavu.

Zůstane zachovaná poliklinika v současném rozsahu?

Ambulantní provoz zůstane zachovaný, naopak jej chceme ještě rozšířit o některé specializované ambulance, stoprocentně tu bude chirurgická ambulance se zákrokovým sálkem. Pacienti nemusí mít strach, že by se banality typu zlomené nohy na namrzlém chodníku řešily někde jinde.

Co doplnit závěrem?

Mojí největší ambicí je budovat společnost shora tak, aby byla prosáknuta v dobrém slova smyslu jinou firemní kulturou, kterou já jsem jako ředitel státní nemocnice nikdy nemohl nastavit. Tady je to pro mě výzva. Osobně slibuju všem, že se budu snažit být pozorný, schopný a úspěšný.

 

Profil Ing. Tomáše Tvarůžka, MBA

Absolvent ekonomické fakulty, obor veřejné finance na Vysoké škole báňské v Ostravě.

Od roku 1993 pracuje ve zdravotnictví, postupně jako ekonom, ředitel nemocnice. Několik let také působil v nadnárodní společnosti, dodávající zdravotnické pomůcky do nemocnic.

V roce 2004 založil společnost PP Hospitals, která v současnosti provozuje sdružení zdravotnických a zdravotně-sociálních zařízení (zajišťuje péči ve 3 nemocnicích na 450 lůžkách se 650 zaměstnanci).

Svou činnost orientuje především na vyhledávání příležitostí; budování, motivaci a couching týmů; zavádění změn a strategický rozvoj organizací.

Buduje značku mladé, otevřené a dynamicky se rozvíjející společnosti, charakteristické dlouhodobým partnerstvím.