Co se změní

„Po důkladném zmapování situace v českobrodské nemocnici nám bylo jasné, že budeme muset provést určité změny. Prvním krokem bylo zrušení akutní lůžkové chirurgie, která neobhájila svoje místo ve výběrovém řízení, a i z našich analýz vyplynulo, že provozování by bylo velice problematické,“ vysvětlil ředitel nemocnice Pavel Nesnídal. „Rozhodli jsme se, že tuto nemocnici budeme směřovat do následné péče a uděláme z ní centrum následné péče pro východní část Středočeského kraje,“ dodal.

Dlouhodobý plán

Tomu odpovídá i dlouhodobá strategie. Společnost plánuje během následujících deseti až patnácti let ve třech etapách v areálu českobrodské nemocnice postupně postavit nové moderní průchozí pavilony. V první i druhé fázi by se mělo jednat o budovy následné péče v každé s devadesáti lůžky. Třetí etapa bude zahrnovat výstavbu ambulantního pavilonu, kde budou všechny odborné ambulance, rehabilitace, interní oddělení. Součástí je i výstavba technického zázemí. Po každé fázi zbudování nového pavilonu je naplánovaná demolice původních starých budov kvůli jejich statickému a technickému stavu. Jedinou budovou, která by zůstala, je budova polikliniky. Projde ale důkladnou rekonstrukcí. První etapa projektu by měla být zahájena po všech přípravných jednáních v časovém horizontu dvou let.

„Je to dlouhodobý a ambiciózní projekt, vize, kterou chceme uchopit a dát jasně najevo, že s touto nemocnicí počítáme jako s centrem pro následnou péči, ať už rehabilitační, ošetřovatelskou i pro stavy, které završují naše lidské snažení na tomto světě, tedy pro terminální stavy,“ uvedl majitel společnosti Tomáš Tvarůžek. „Zjišťujeme, že poptávka po této péči je obrovská a myslíme si, že jsme schopni ji v této oblasti naplňovat,“ dodal.

Pozná to pacient?

Podle majitele společnosti Tomáše Tvarůžka by změna provozovatele měla znamenat pro pacienty jednoznačně posun k lepšímu.

„Poliklinika zůstane zachovaná, ambulantní provoz plánujeme naopak ještě rozšířit o některé specializované ambulance. Stoprocentně tady bude chirurgická ambulance.

Rozjíždíme projekt kvality zdravotní péče, jakousi předpřipravenou akreditaci nemocnice. Dochází ke zkvalitnění zdravotnicko – medicínských systémů s přímým dopadem na pacienta. Tedy důsledné plnění hygienických záležitostí, zlepšení komunikace s pacientem, nárůst komfortu, včetně vylepšení interiéru,“ ujistil.

To potvrzuje i nově připravované oddělení jednotky intenzivní péče. Už volba růžové a zelené barvy na stěnách působí daleko příjemněji než tradiční nemocniční bílá. „V těchto místnostech bude šest lůžek JIP a dvě lůžka nevyžadující tak intenzivní péči,“ představuje prostor náměstek zdravotní péče Petr Blažek. Laik se nestačí divit změti kabelů. Je jich prý na devadesát.

Co na změnu říkají sami Českobroďáci?

„Zatím jsem nezaznamenala žádnou změnu, ani k lepšímu, ani k horšímu,“ říká žena čekající před ordinací na ošetření s dítětem.

Vedle sedící muž se přidává: „Doufám, že změna provozovatele přinese i změnu vzhledu. Vždyť se podívejte na ty oprýskané chodby, kdo by v takovém prostředí chtěl být?“

„Je to hrdinství, co ti chlapi chtějí realizovat. K tomu je potřeba neuvěřitelná odvaha,“ shrnuje dojmy z plánovaných změn Libor Řezníček.