Děti se sešly v hojném počtu, uklidily okolí školy a upravily školní zahradu. Na závěr, dle výzvy OSN – „MILIARDA STROMŮ PRO PLANETU ZEMI“, již podpořila i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová, společně s učiteli zasadily lípu, o kterou se budou společnými silami starat. Průběžně také děti v areálu školy připravily drobné výstavky, které mají kolemjdoucí upozorňovat na nutnost chovat se ekologičtěji.