V pátek 1.6. od 13.00 – 19.00 hodin bude pokračovat dětským dnem v gymnazijní zahradě, kam se přesune z tradičních prostor na českobrodském náměstí a na programu budou soutěže, hry, skákací hrad a další atrakce a zaštiťovat jej opět bude o.s. Leccos, Město Český Brod a MKIC. V 19.30 uspořádá Vox Bohemica slavnostní koncert v kostele sv. Gotharda. Nejvíce akcí se uskuteční v sobotu 2. června, v tento den bude slavnost rozdělena na tři tematické okruhy a to historickou část, hudební vystoupení a prezentaci českobrodských spolků. Převážná část se bude odehrávat v centru města.

V historické části kolem kostela sv. Gotharda, který bude společně se zvonicí otevřen, můžete vidět vojenský tábor s dobovými rekvizitami a dekoracemi. Dále budou připraveny hry pro děti i dospělé jako je lukostřelba, házení seker, dřevcový turnaj apod. Těšit se můžete i na středověké tržiště s ukázkami řemesel a ražením českobrodského groše. Nebude chybět ani středověká muzika, divadlo a další vystoupení.

Vrcholem programu bude příjezd císaře Zikmunda Lucemburského a přísaha nově vzniklé městské gardy, která předvede ukázku bojového střetu.

Druhá část oslav bude zaměřena na hudbu a odehraje se hlavně na Husově náměstí. V Českém Brodě vystoupí Bára Zemanová, Znouzecnost, Vypsaná fixa, Horkýže slíže, Jiří Schmitzer, Den a spousty dalších.

Třetí část královských slavností má být společenská a představí se na ní různé městské spolky.

To vše a spoustu dalšího můžete vidět už tento víkend.