Ochranná známka BIO garantuje, že potraviny pocházejí z kontrolovaného systému ekologického zemědělství a byly osvědčeny oprávněným certifikačním orgánem.

Biopotraviny musí splňovat všechny náležitosti a požadavky nařízení Rady EU 2092/1991 a zákona 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Dodržování těchto pravidel na všech úrovních od zemědělské výroby přes zpracování až po konečný prodej spotřebiteli podléhá přísné kontrole ministerstva zemědělství. „Na trhu se však i přesto objevují potraviny a jiné produkty, které se takto označují neoprávněně,“ uvedla Jana Kačerovská z právního oddělení SOS.

Zákon o ochraně spotřebitele v § 8 stanoví, že nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné údaje o skutečných vlastnostech výrobků. Podle § 18a téhož zákona pak nikdo nesmí neoprávněně užívat ekoznačku.

„Pokud spotřebitel hodlá zakoupit skutečnou biopotravinu, musí při jejím výběru pozorně hledat grafický znak BIO s nápisem produkt ekologické zemědělství a s číslem kontrolní organizace CZ-KEZ. Jestliže nakupuje nebalené zboží (pečivo, ovoce atd.), musí prodávající bio původ doložit platným osvědčením,“ dodává Jana Kačerovská. Najde–li spotřebitel produkt, který se označuje jako ekologický, čistě přírodní či bio a nebude mít na obalu certifikační značku a kód, může se obrátit na SOS, které tento podnět předá příslušným orgánům.